Home / Bài văn hay / Soạn bài bàn luận về phép học

Soạn bài bàn luận về phép học

Bài tập làm văn soạn bài lớp 8 bao gồm các bài soạn ngắn gọn. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn làm tốt bài văn soạn bài bàn luận về phép học.

Loading...

Soạn bài về một thể loại

Câu 1 – Soạn bài bàn luận về phép học

đoạn mở đầu: nêu chân chính của việc học. Tác giả dùng câu châm ngôn vừa dẽ hiểu, vừa tăng thêm sức mạnh thuyết phục.

“Ngọc không mài không thành đồ vật, người không học không biết rõ đạo”. Khái niệm “học” được giải thích bằng hình ảnh so sánh cụ thể nên dễ hiểu. Khái niệm “đạo” vốn trừu tượng, phức tạp được giải thích thật ngắn gọn rõ ràng: “Đạo là lối đối xử hàng ngày giữa mọi người”. Như vậy mục đích chân chính của việc học là người.

Câu 2 – Soạn bài bàn luận về phép học

Sau khi xác định mục đích của việc học, tác giả soi vào thực tế đương thời để phê phán những biểu hiện lệch lạc, sai trái trong việc học. Lối học này gây những tác hại lớn.

Tác hại của lối lạc, sai trái đó là làm cho “chúa trọng nịnh thần” người trên, kẻ dưới đều thích sự chạy chọt, luồn cúi, không có thực chất, dẫn đến cảnh “nước mất, nhà tan”.

Loading...

Câu 3 – Soạn bài bàn luận về phép học

Việc học phải được phổ biến rộng khắp: mở thêm trường, mở rộng thành phần người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi học.

Việc học phải bắt đầu từ những kiến thức cơ bản, có tính chất nền tảng. học phải:

  • Tuần tự tiến lên, từ thấp đến cao
  • Học rộng, nghĩ sâu, biết tóm lược những điều cơ bản, cốt yếu nhất
  • Học phải biết kết hợp với hành. Học không phải chỉ đế biết mà còn để làm.

Câu 4 – Soạn bài bàn luận về phép học

Từ đoạn văn của rút ra ý nghĩa, tác dụng của việc học chân chính: đất nước nhiều nhân tài, chế độ vững mạnh, quốc gia hưng thịnh.

Câu 5 – Soạn bài bàn luận về phép học

Củng cố bài học bằng sơ đồ lập luận của đoạn văn

Mục đích chân chính của việc học

-> Phê phán những lệch lạc sai trái trong học tập

-> Khẳng định phương pháp đúng đắn trong học tập

=> Tác dụng của việc học chân chính

Trên đây là bài tập làm văn soạn bài bàn luận về phép học, chúc các bạn làm tốt bài văn của mình!

Theo Baivanhay.com

Xem thêm:  Soạn bài bài thơ về tiểu đội xe không kính

Check Also

baivanhay img - Soạn bài từ đồng nghĩa

Soạn bài từ đồng nghĩa

Soạn bài từ đồng nghĩa bao gồm kiến thức cơ bản và rèn luyện kỹ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *