Tả con đường từ nhà đến trường ở thành phố

Tả con đường từ nhà đến trường ở thành phố Bài làm Sáng sớm

Tả cảnh thanh bình của một thành phố

Tả cảnh thanh bình của một thành phố Bài làm Thành phố nơi em

Tả đêm trăng đẹp ở thành phố em đang sống

Tả đêm trăng đẹp ở thành phố em đang sống Bài làm Em sinh

Tả chiếc xe đạp thường ngày của em

Tả chiếc xe đạp thường ngày của em Bài làm Đầu năm học mới,

Cảm nghĩ về con đường đi học từ nhà tới trường

Cảm nghĩ về con đường đi học từ nhà tới trường Bài làm Thời

Tả con đường đi học của em

Tả con đường đi học của em Bài làm Nếu ai đó hỏi em

Tả cây bàng vào mùa xuân

Tả cây bàng vào mùa xuân Bài làm Ở cửa lớp em có một

Tả cây bàng vào mùa đông

Tả cây bàng vào mùa đông Bài làm Hè về mang theo những kỉ

Tả cây chuối đang có buồng

Tả cây chuối đang có buồng Bài làm Tuổi thơ em có một người

Cảm nghĩ của em về mùa thu khai trường

Cảm nghĩ của em về mùa thu khai trường Bài làm Trong cuộc đời

Cảm nghĩ về mái trường thân yêu của em

Cảm nghĩ về mái trường thân yêu của em Bài làm Chẳng biết tự

Kể lại chuyến dã ngoại đáng nhớ của em

Kể lại chuyến dã ngoại đáng nhớ của em Bài làm Tôi – một