Chuyên mục Văn mẫu lớp 7

Tổng hợp những bài giảng văn học lớp 7, những bài văn mẫu hay lớp 7, các bài văn thi học sinh giỏi lớp 7 hay nhất

Cảm nhận về thầy cô mà em yêu quý

Đề bài: Cảm nhận về thầy cô mà em yêu quý Bài làm Ai

Phân tích xung đột trong đoạn trích Nỗi oan hại chồng trong Quan Âm Thị Kính

Đề bài: Phân tích xung đột trong đoạn trích Nỗi oan hại chồng trong

Phân tích tinh thần yêu nước trong Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) của Trần Quang Khải

Đề bài: Phân tích tinh thần yêu nước trong Phò giá về kinh (Tụng

Cảm nhận khi đọc bài thơ Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) của Trần Quang Khải

Đề bài: Cảm nhận khi đọc bài thơ Phò giá về kinh (Tụng giá

Cảm nhận khi đọc Bài ca Côn Sơn của Nguyễn Trãi

Đề bài: Cảm nhận khi đọc Bài ca Côn Sơn của Nguyễn Trãi Bài

Phân tích bài thơ Côn Sơn ca của Nguyễn Trãi

Đề bài: Phân tích bài thơ Côn Sơn ca của Nguyễn Trãi Bài làm

Cảm nhận khi đọc đoạn trích Sau phút chia li trích Chinh phụ ngâm khúc

Đề bài: Cảm nhận khi đọc đoạn trích Sau phút chia li trích Chinh

Phân tích nỗi sầu chia li của người vợ trong Sau phút chia li trích Chinh phụ ngâm khúc

Đề bài: Phân tích nỗi sầu chia li của người vợ trong Sau phút

Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong Sau phút chia li trích Chinh phụ ngâm khúc

Đề bài: Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo trong

Phân tích bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguvễn Khuyến

Đề bài: Phân tích bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguvễn Khuyến Bài

Cảm nhận về bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến

Đề bài: Cảm nhận về bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến

Phân tích hình ảnh viên Quan phụ mẫu trong truyện ngắn Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn

Đề bài: Phân tích hình ảnh viên Quan phụ mẫu trong truyện ngắn Sống