Chuyên mục Văn mẫu lớp 2

Tổng hợp những bài giảng văn học lớp 2, những bài văn mẫu hay lớp 2, các bài văn thi học sinh giỏi lớp 2 hay nhất

Viết một đoạn văn ngắn nói về em, về thầy cô và trường em

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn nói về em, về thầy cô và

Viết một đoạn văn ngắn nói về ông, bà hoặc một người thân của em

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn nói về ông, bà hoặc một người

Viết một đoạn văn ngắn nói về gia đình em

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn nói về gia đình em Bài làm

Viết một đoạn văn nói về anh, chị, em của em

Đề bài: Viết một đoạn văn nói về anh, chị, em của em Bài

Viết một đoạn văn ngắn nói về bạn học của em

Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn nói về bạn học của em Bài

Viết một đoạn văn nói về cây măng cụt hoặc trái măng cụt

Đề bài: Viết một đoạn văn nói về cây măng cụt hoặc trái măng

Viết một đoạn văn tả một con vật mà em thích

Đề bài: Viết một đoạn văn tả một con vật mà em thích Bài

Viết một đoạn văn nói về tấm ảnh Bác Hồ

Đề bài: Viết một đoạn văn nói về tấm ảnh Bác Hồ Bài làm

Viết một đoạn văn tả về một người thân yêu của em

Đề bài: Viết một đoạn văn tả về một người thân yêu của em

Viết một đoạn văn tả về một loài cây mà em biết

Đề bài: Viết một đoạn văn tả về một loài cây mà em biết

Viết đoạn văn tả hình một con vật

Đề bài: Viết đoạn văn tả hình một con vật – tả con bò

Viết một đoạn văn tả vẻ đẹp một con gà

Đề bài: Viết một đoạn văn tả vẻ đẹp một con gà Bài làm