Chuyên mục Văn mẫu lớp 10

Tổng hợp những bài giảng văn học lớp 10, những bài văn mẫu hay lớp 10, các bài văn thi học sinh giỏi lớp 10 hay nhất

Cảm nhận ngày đầu vào trường Trung học phổ thông

Đề bài: Cảm nhận ngày đầu vào trường Trung học phổ thông Bài làm

Bình luận câu ca dao “Cầm vàng mà lội qua sông Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng”

Đề bài: "Cầm vàng mà lội qua sông Vàng rơi không tiếc, tiếc công

Suy nghĩ về câu nói “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”

Đề bài: Anh (chị) suy nghĩ gì về câu nói sau đây của Nguyễn

Suy nghĩ và hành động của tuổi trẻ học đường về góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông

Đề bài: Hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày

Nghị luận xã hội về tác hại của rượu

Đề bài: Nghị luận xã hội về tác hại của rượu Bài làm Rượu

Suy nghĩ về câu nói “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”

Đề bài: Ngày xưa trong sách xử thế, có người cho rằng: Ăn cỗ

Suy nghĩ về câu nói “Cái khó bó cái khôn”

Đề bài: Suy nghĩ về câu nói "Cái khó bó cái khôn" Bài làm

Nghị luận xã hội về lòng vị tha

Đề bài: Nghị luận xã hội về lòng vị tha Bài làm Từ xa

Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn

Đề bài: Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn Bài làm Song

Nghị luận xã hội về lòng khoan dung

Đề bài: Nghị luận xã hội về lòng khoan dung Bài làm Khoan dung-ấy

Nghị luận xã hội về chủ đề Hút thuốc lá có hại

Đề bài: Nghị luận xã hội về chủ đề Hút thuốc lá có hại

Nghị luận xã hội về câu nói “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

Đề bài: Nghị luận xã hội về câu nói "Lời nói chẳng mất tiền