Home / Hà Anh

Hà Anh

Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều

tyad thumb mllh 310x165 - Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều

Đề bài: Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều Bài làm Người ta đã nói nhiều về tài miêu tả nhân vật của Nguyễn Du. Trong Truyện Kiều, dù là nhân vật chính diện hay phản diện đều rất sinh động. Chỉ bằng một vài nét chấm phá …

Read More »

Phân tích hình tượng Hoạn Thư trong đoạn trích Kiều báo ân báo oán

truong 310x165 - Phân tích hình tượng Hoạn Thư trong đoạn trích Kiều báo ân báo oán

Đề bài: Phân tích hình tượng Hoạn Thư trong đoạn trích Kiều báo ân báo oán Bài làm Trước lời nói, thái độ của Kiều, lúc đầu Hoạn Thư cũng hồn lạc, phách xiêu nhưng vẫn kịp liệu điều kêu ca. Đây quả là con người khôn ngoan, giảo hoạt. Trước hết Hoạn Thư dựa vào tâm lí thường tình …

Read More »

Phân tích đoạn thơ Thúy Kiều báo ân báo oán trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

unnamed 310x165 - Phân tích đoạn thơ Thúy Kiều báo ân báo oán trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

Đề bài: Phân tích đoạn thơ Thúy Kiều báo ân báo oán trích Truyện Kiều của Nguyễn Du Bài làm Từ Hải chuộc Kiều ra khỏi chốn thanh lâu, Kiều trở thành một mệnh phụ phu nhân. Chẳng bao lâu sau, Từ Hải đã có binh cường tướng mạnh: Trong tay mười vạn tinh binh, Kéo về đóng chật một …

Read More »

Phân tích nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

anh gai hoc sinh cap 3 de thuong 310x165 - Phân tích nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Đề bài: Phân tích nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Bài làm Đoạn truyện ngoài việc giới thiệu Lục Vân Tiên còn cho ta biết về Kiều Nguyệt Nga – một cô gái khuê các gặp bước hiểm nghèo, may được Lục Vân Tiên cứu thoát, ở đoạn trích này, tính cách của …

Read More »

Bình giảng đoạn thơ sau đây trong Truyện Lục Vân Tiên: “Thưa rằng ….phi anh hùng”

hinh anh hot girl hoc suong 310x165 - Bình giảng đoạn thơ sau đây trong Truyện Lục Vân Tiên: "Thưa rằng ....phi anh hùng"

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau đây trong Truyện Lục Vân Tiên: "Thưa rằng….phi anh hùng" Bài làm “Thưa rằng: Tôi Kiều Nguyệt Nga" Con này tì tất tên là Kim Liên. … Nhớ câu kiến ngãi bất vi, Làm người thế  ấy cũng phi anh hùng.”   Nếu đọc “Truyện Kiều”, người đọc vô cùng sảng khoái với hành …

Read More »

Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên qua cảnh đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga

nu sinh dien aoinh 4 310x165 - Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên qua cảnh đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga

Đề bài: Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên qua cảnh đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga Bài làm Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ yêu nước Nam Bộ. Ông sống trong thời kì loạn lạc, xã hội rối ren, chế độ phong kiến Việt Nam suy tàn, bọn vua quan nhà Nguyễn thối nát. Xã hội đen tối, đau thương. …

Read More »

Suy nghĩ của em về nhân vật Lục Vân Tiên Trong đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”

7293 1494911290065 1020 310x165 - Suy nghĩ của em về nhân vật Lục Vân Tiên Trong đoạn trích "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga"

Đề bài: Suy nghĩ của em về nhân vật Lục Vân Tiên Trong đoạn trích "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" Bài làm Đoạn trích là một trong những đoạn thơ hay nhất của tác phẩm,tiêu biểu cho bút pháp tự sư của Nguyễn Đình Chiểu.Nhân vật Lục Vân Tiên được khắc hoạ thành mẫu người anh hùng lý …

Read More »

So sánh hình ảnh người lính cách mạng ở hai bài thơ Đồng chí – Chính Hữu và Bài thơ về tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật

7232 1494911290060 1017 310x165 - So sánh hình ảnh người lính cách mạng ở hai bài thơ Đồng chí - Chính Hữu và Bài thơ về tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật

Đề bài: So sánh hình ảnh người lính cách mạng ở hai bài thơ Đồng chí – Chính Hữu và Bài thơ về tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật Gợi ý Về đề tài: Dên tộc ta đứng lên tiến hành hai cuộc chiến tranh cách mạng oanh liệt chống Pháp và chống Mĩ. Lẽ tất nhiên, ở …

Read More »