Home / Tag Archives: phân tích

Tag Archives: phân tích

Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều

1e2e7fa24ea378d32ed0630dc6f80716 310x165 - Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều

Đề bài: Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều Bài làm Người ta đã nói nhiều về tài miêu tả nhân vật của Nguyễn Du. Trong Truyện Kiều, dù là nhân vật chính diện hay phản diện đều rất sinh động. Chỉ bằng một vài nét chấm phá …

Read More »

Phân tích hình tượng Hoạn Thư trong đoạn trích Kiều báo ân báo oán

nu sinhg do guc hinh 3 310x165 - Phân tích hình tượng Hoạn Thư trong đoạn trích Kiều báo ân báo oán

Đề bài: Phân tích hình tượng Hoạn Thư trong đoạn trích Kiều báo ân báo oán Bài làm Trước lời nói, thái độ của Kiều, lúc đầu Hoạn Thư cũng hồn lạc, phách xiêu nhưng vẫn kịp liệu điều kêu ca. Đây quả là con người khôn ngoan, giảo hoạt. Trước hết Hoạn Thư dựa vào tâm lí thường tình …

Read More »

Phân tích đoạn thơ Thúy Kiều báo ân báo oán trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

doi thay mot mai truong 310x165 - Phân tích đoạn thơ Thúy Kiều báo ân báo oán trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

Đề bài: Phân tích đoạn thơ Thúy Kiều báo ân báo oán trích Truyện Kiều của Nguyễn Du Bài làm Từ Hải chuộc Kiều ra khỏi chốn thanh lâu, Kiều trở thành một mệnh phụ phu nhân. Chẳng bao lâu sau, Từ Hải đã có binh cường tướng mạnh: Trong tay mười vạn tinh binh, Kéo về đóng chật một …

Read More »

Phân tích nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

hoaphuong 27 310x165 - Phân tích nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Đề bài: Phân tích nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Bài làm Đoạn truyện ngoài việc giới thiệu Lục Vân Tiên còn cho ta biết về Kiều Nguyệt Nga – một cô gái khuê các gặp bước hiểm nghèo, may được Lục Vân Tiên cứu thoát, ở đoạn trích này, tính cách của …

Read More »

Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên qua cảnh đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga

hinh anh nu sinh cap 3 dep voi goc chup nghieng 310x165 - Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên qua cảnh đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga

Đề bài: Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên qua cảnh đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga Bài làm Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ yêu nước Nam Bộ. Ông sống trong thời kì loạn lạc, xã hội rối ren, chế độ phong kiến Việt Nam suy tàn, bọn vua quan nhà Nguyễn thối nát. Xã hội đen tối, đau thương. …

Read More »

Phân tích 4 khổ thơ đầu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

c879b28906e31e1d66d06429d0158f1c 310x165 - Phân tích 4 khổ thơ đầu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

Đề bài: Phân tích 4 khổ thơ đầu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật Bài làm Từ nơi em gửi đến nơi anh Những đòan quân trùng trùng ra trận Như tình yêu nối lời vô tận Đông Trường Sơn, nối tây Trường Sơn… “Những đoàn quân trùng trùng ra trận" được nhà …

Read More »

Phân tích ba khổ thơ cuối trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

nu sinh dac lak noi t91 4951610 310x165 - Phân tích ba khổ thơ cuối trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

Đề bài: Phân tích ba khổ thơ cuối trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật Bài làm … Những chiếc xe từ trong bom rơi  Đã về đây họp thành tiểu đội Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới Bắt tay qua của kính vỡ rồi. Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời …

Read More »

Phân tích tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

myhuyen 1 310x165 - Phân tích tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

Đề bài: Phân tích tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật Bài làm Phạm Tiến Duật là một trong những nhà thơ trẻ tiêu biểu trong những năm kháng chiến chống Mĩ. Với phong cách trẻ sôi nổi, hồn nhiên mà sâu sắc, những bài thơ viết về hình ảnh thế hệ trẻ …

Read More »