Chủ đề mục đích

Nghị luận xã hội về mối tình đầu

Nghị luận xã hội về mối tình đầu Bài làm Trong suốt mười mấy

Nghị luận xã hội về mục đích

Đề bài: "Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh

Phát biểu ý kiến về mục đích học tập “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình”

Đề bài: Hãy phát biểu ý kiến của mình về mục đích học tập

Bình luận về câu nói “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả. Anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường”.

Đề bài: Bình luận về câu nói "Nếu không có mục đích, anh không

Giải thích ý kiến “Con người không có mục đích nào khác ngoài mục đích trở thành người chân chính”

Đề bài: Con người không có mục đích nào khác ngoài mục đích trở