Home / Tag Archives: sống có trách nhiệm

Tag Archives: sống có trách nhiệm

Dàn ý nghị luận xã hội về lòng tự trọng

baivanhay img - Dàn ý nghị luận xã hội về lòng tự trọng

Bài tập làm văn dàn ý nghị luận xã hội về lòng tự trọng bao gồm một số dàn ý tuyển chọn giúp các bạn học sinh làm tốt bài văn nghị luận xã hội về lòng tự trọng. Dàn ý nghị luận xã hội về lòng tự trọng 1 1. Giải thích Lòng tự trọng là ý thức biết …

Read More »

Hãy nói không với các tệ nạn

baivanhay img - Hãy nói không với các tệ nạn

Bài tập làm văn nghị luận hãy nói không với các tệ nạn xã hội bao gồm dàn ý hãy nói không với các tệ nạn và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh viết bài văn hãy nói không với các tệ nạn hay nhất. Dàn ý hãy nói …

Read More »

Giải thích câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn

baivanhay img - Giải thích câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn

Bài tập làm văn giải thích câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn lớp 7 ngắn gọn bao gồm dàn ý giải thích câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh viết bài văn giải thích câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn …

Read More »

Nghị luận xã hội về câu nói “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương”

baivanhay img - Nghị luận xã hội về câu nói “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương”

Đề bài: Nghị luận xã hội về câu nói “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương” (lớp 8). Bài làm Nhà văn Nam Cao là một nhà văn xuất sắc của dòng văn học hiện thực trước và sau Cách mạng Tháng Tám. Các tác phẩm của ông có một giá trị nhân …

Read More »

Hãy nói không với các tệ nạn xã hội (bài hay)

baivanhay img - Hãy nói không với các tệ nạn xã hội (bài hay)

Hãy nói không với các tệ nạn xã hội (bài hay) Hướng dẫn Bài làm 1: Hãy nói “không” với các tệ nạn xã hội. 10:53 – 23/09/2013 oOo Táo Xanh oOo Chưa có chủ đề Ở nước ta hiện nay xã hội đang ngày càng phát triển, sự giao lưu văn hóa với các nước đang ngày càng mạnh …

Read More »

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam xưa nay luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây và Uống nước nhớ nguồn

baivanhay img - Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam xưa nay luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây và Uống nước nhớ nguồn

Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam xưa nay luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây và Uống nước nhớ nguồn Hướng dẫn Trải qua bốn ngàn năm văn hóa, ông cha ta đã đúc kết những bài học kinh nghiệm có giá trị về cuộc sống. Trong những bài học ấy, cha ông luôn nhắn …

Read More »