Home / Tag Archives: Bác Hồ

Tag Archives: Bác Hồ

Tả ngôi trường của em đang học

nu sinh dien do guc hinh 2 310x165 - Tả ngôi trường của em đang học

Đề bài: Tả ngôi trường của em đang học Bài làm Tả ngôi trường của em – Em là học sinh của ngôi trường Trung học Pham Chu Trinh một ngôi trường mang tên một người nổi tiếng của dân tộc Việt Nam. Em luôn dành tình cảm yêu quý sâu sắc với ngôi trường của mình bởi đó là …

Read More »

Dàn ý Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về Bác!

nu sinh dien do guc hinh 2 310x165 - Dàn ý Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về Bác!

Đề bài: Em hãy lập dàn ý Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về Bác! Bài làm + Mở bài: – Giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh: – Chủ tịch …

Read More »

Dàn ý bài: Giải thích câu nói của Bác Hồ có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó

thay co1 310x165 - Dàn ý bài: Giải thích câu nói của Bác Hồ có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó

Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: Giải thích câu nói của Bác Hồ “Có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Bài làm A, Mở bài: Trong xã hội hiện đại ngày nay đối với mỗi một thanh thiếu niên chúng ta, Bác …

Read More »

Dàn ý bình luận ý kiến sau Nước ta còn nghèo. Muốn sung sướng thì phải tự lực cánh sinh, cần cù lao động của Hồ Chí Minh

ao dai2 310x165 - Dàn ý bình luận ý kiến sau Nước ta còn nghèo. Muốn sung sướng thì phải tự lực cánh sinh, cần cù lao động của Hồ Chí Minh

Đề bài: Em hãy lập dàn ý bình luận ý kiến sau “Nước ta còn nghèo. Muốn sung sướng thì phải tự lực cánh sinh, cần cù lao động” của Hồ Chí Minh Bài làm + Mở bài: – Giới thiệu về sự nghiệp và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh: – Chủ tịch Hồ Chí Minh là một …

Read More »

Dàn ý bình luận và chứng minh câu nói của Bác Hồ: Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy

37357343 9357296624x683 310x165 - Dàn ý bình luận và chứng minh câu nói của Bác Hồ: Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy

Đề bài: Em hãy lập dàn ý bình luận và chứng minh câu nói của Bác Hồ “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” Bài làm + Mở bài: – Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh và hoàn cảnh ra đời của câu nói “ Văn …

Read More »