Home / Văn mẫu tiểu học / Văn mẫu lớp 4 / Đề kiểm tra cuối kì I – Đề 1 – Tiếng Việt 4

Đề kiểm tra cuối kì I – Đề 1 – Tiếng Việt 4

Đề kiểm tra cuối kì I – Đề 1 – Tiếng Việt 4

Hướng dẫn

Đề 1

1.Hãy cho biết các từ gạch dưới trong các thuật ngữ, tục ngữ sau là danh từ (DT) hay động từ (ĐT), tính từ (TT), bằng cách ghi theo mẫu (M):

a) Nhườngcơmsẻáo.

M : ĐT

b) Giấy rách phải giữ lấy lề.

c) lànhđùm rách.

d) Đói cho sạch rách cho thơm.

e) Một con ngựađau cả tàu bỏ cỏ.

2.Chép lại 3 thành ngữ, tục ngữ nói về chủ điểm Thương người như thể thương thân trong số các thành ngữ, tục ngữ ở bài 1.

(1) ……………………………………………………………………

(2) ……………………………………………………………………

(3) ……………………………………………………………………

3.Ghi vào mỗi ô trống 2 ví dụ về cách thể hiện mức độ khác nhau của mỗi đặc điểm cho trước (xinh, đẹp):

4.Đặt 3 câu với 3 từ ngữ tìm được ở 3 ô trong cột từ xinh của bài 3.

(1)………………………………………………………………………………………………………………………………

(2)………………………………………………………………………………………………………………………………

(3)………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Trong bài Tre Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Duy viết:,

Bão bùng thân bọc lấy thân

Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm.

Thương nhau, tre chẳng ở riêng

Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người.

Hãy cho biết: Hình ảnh của tre trong đoạn thơ trên gợi lên phẩm chất gì của người Việt Nam? Để góp phần gợi tả phẩm chất tốt đẹp ấy, tác giả đã sử dụng những động từ, tính từ nào ở 2 dòng thơ đầu?

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….

6.* Kể lại một việc em đã làm hoặc chứng kiến nói về chủ điểm đã học: Thương người như thể thương thân. (Bài viết có độ dài khoảng 12 câu.)

Xem thêm:  Kể lại một chuyến tham quan mà em được tham gia

Chú ý: ở tất cả các đề, học sinh làm bài 6* trên giấy kẻ ô li; độ dài bài viết khoảng 12 câu. Bài làm có cho điểm về chữ viết và trình bày.

XEM ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Tags:Tiếng Việt 4

Theo Baivanhay.com

Check Also

cuu hot girl h660height990 310x165 -  Tả chiếc trống trường em – Văn mẫu lớp 4 đầy đủ đặc sắc nhất

 Tả chiếc trống trường em – Văn mẫu lớp 4 đầy đủ đặc sắc nhất

 Tả chiếc trống trường em – Văn mẫu lớp 4 đầy đủ đặc sắc nhất …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *