Home / Tag Archives: Suy nghĩ về vấn đề những cái “giả”

Tag Archives: Suy nghĩ về vấn đề những cái “giả”

Suy nghĩ về vấn đề những cái “giả” đang ngày càng tràn lan trong xã hội hiện nay

đồ giả

Đề bài: Suy nghĩ của anh/chị về vấn đề những cái “giả” đang ngày càng tràn lan trong xã hội hiện nay: thực phẩm giả, thuốc men giả, phân bón giả, hóa đơn giả, thống kê giả, bằng cấp giả, hôn nhân giả, đạo đức giả… Cuộc sống ngày nay dường như vấn đề thật giả là một trong những …

Read More »