Home / Tag Archives: sống có bản lĩnh

Tag Archives: sống có bản lĩnh

Suy nghĩ câu “Muốn sống có ý nghĩa, trước hết phải sống có bản lĩnh”

“Muốn sống có ý nghĩa, trước hết, phải sống có bản lĩnh”

Đề bài: Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau: “Muốn sống có ý nghĩa, trước hết, phải sống có bản lĩnh” Người có bản lĩnh luôn là người được xã hội quý trọng và có thể làm được những điều kỳ tích và họ có thể chiến thắng được chính bản thân mình. Sống có …

Read More »