Home / Tag Archives: Mã Giám Sinh mua Kiều

Tag Archives: Mã Giám Sinh mua Kiều

Tóm tắt Truyện Kiều

baivanhay img - Tóm tắt Truyện Kiều

Tóm tắt truyện kiều ngắn gọn của Nguyễn Du khái quát lại các nội dung chính của Truyện Kiều một cách ngắn gọn, giúp học sinh nắm được những nội dung cơ bản của bài học. Hi vọng bài tóm tắt truyện kiều theo 3 phần của tác phẩm này sẽ hữu ích với quý thầy cô và các em …

Read More »

Tóm tắt Truyện Kiều của Nguyễn Du

baivanhay img - Tóm tắt Truyện Kiều của Nguyễn Du

Bài tập làm văn tóm tắt Truyện Kiều của Nguyễn Du ngắn gọn khái quát lại các nội dung chính của Truyện Kiều một cách ngắn gọn, giúp học sinh nắm được những nội dung cơ bản của bài học. Hi vọng bài tóm tắt truyện kiều theo 3 phần của tác phẩm này sẽ hữu ích với quý thầy …

Read More »

Phân tích đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều (Truyện Kiều – Nguyễn Du).

baivanhay img - Phân tích đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều (Truyện Kiều – Nguyễn Du).

Phân tích đoạn thơ Mã Giám Sinh mua Kiều (Truyện Kiều – Nguyễn Du). Hướng dẫn Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân Bâng khuâng nhớ Cụ, thương thân nàng Kiều… (Tố Hữu – Kính gửi cụ Nguyễn Du) “Bâng khuâng” là trạng thái tinh thần của con người tuy đứng trước thực tại nhưng tâm hồn không đặt ở thực …

Read More »

Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều

baivanhay img - Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều

Soạn bài Mã Giám Sinh mua Kiều Hướng dẫn I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Mã Giám Sinh, nhân vật chính của đoạn trích được thể hiện với những đặc điểm sau. a. Mã Giám Sinh là một kẻ lừa dối, vô học. Lừa dối: – Xưng danh không rõ ràng: thông thường họ tên phải đi liền …

Read More »

Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều

baivanhay img - Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều

Đề bài: Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều Bài làm Người ta đã nói nhiều về tài miêu tả nhân vật của Nguyễn Du. Trong Truyện Kiều, dù là nhân vật chính diện hay phản diện đều rất sinh động. Chỉ bằng một vài nét chấm phá …

Read More »