Home / Tag Archives: giấy rách phải giữ lấy lề

Tag Archives: giấy rách phải giữ lấy lề

Chứng minh giải thích câu tục ngữ Giấy rách phải giữ lấy lề

truong 310x165 - Chứng minh giải thích câu tục ngữ Giấy rách phải giữ lấy lề

Chứng minh giải thích câu tục ngữ Giấy rách phải giữ lấy lề Bài làm Phẩm giá, đạo đức của con người rất quan trọng. Người ta cố thể sống thiếu thốn về vật chất chứ không thể nào đánh mất nhân cách, danh dự, lòng tự trọng của mình được. Vì vậy, ông bà xưa có nói: “Giấy rách …

Read More »

Giấy rách phải giữ lấy lề

hinh anh nu sinh hot girl cap 2 310x165 - Giấy rách phải giữ lấy lề

Đề bài: Giấy rách phải giữ lấy lề Bài làm Trong lời ăn tiếng nói hằng ngày, tục ngữ ca dao, dân gian đã sử dụng biểu tượng ẩn dụ một cách sâu sắc, ý vị, để gửi gắm một lời khuyên, để nêu lên một bài học đạo lí, đúc kết một kinh nghiệm ứng xử giàu tính nhân …

Read More »