Home / Tag Archives: bình giảng

Tag Archives: bình giảng

Bình giảng đoạn thơ sau đây trong Truyện Lục Vân Tiên: “Thưa rằng ….phi anh hùng”

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 6 310x165 - Bình giảng đoạn thơ sau đây trong Truyện Lục Vân Tiên: "Thưa rằng ....phi anh hùng"

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau đây trong Truyện Lục Vân Tiên: "Thưa rằng….phi anh hùng" Bài làm “Thưa rằng: Tôi Kiều Nguyệt Nga" Con này tì tất tên là Kim Liên. … Nhớ câu kiến ngãi bất vi, Làm người thế  ấy cũng phi anh hùng.”   Nếu đọc “Truyện Kiều”, người đọc vô cùng sảng khoái với hành …

Read More »

Bình giảng đoạn thơ Kiều Nguyệt Nga đi cống giặc Ô Qua trích trong Truyện Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu

thaohuyen4 4387256 310x165 - Bình giảng đoạn thơ Kiều Nguyệt Nga đi cống giặc Ô Qua trích trong Truyện Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ Kiều Nguyệt Nga đi cống giặc Ô Qua trích trong Truyện Lục Vân Tiên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu Bài làm Không thể nào mua chuộc, ép buộc Kiều Nguyệt Nga lấy con trai mình, quan thái sư đã trả thù một cách xảo quyệt, hèn hạ. Ăn không được thì phải đạp …

Read More »