Lập chương trình cho hoạt động tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông

Loading...

Đề bài: Lập chương trình cho hoạt động tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông

Bài làm

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN HÀNH TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

 (Lớp 5D, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)

   I. Mục đích

   – Tuyên truyền giúp mọi người có ý thức về an toàn giao thông.

   – Học sinh gương mẫu chấp hành luật an toàn giao thông.

   II. Phân công chuẩn bị

   – Dụng cụ, phương tiện: Loa pin cầm tay, cờ Tổ quốc, cờ Đội, biểu ngữ, tranh cồ động ATGT, trống, kèn.

   – Các hoạt dộng cụ thể:

   + Tổ 1: 1 cờ Tổ quốc, 3 cái trống nhỏ.

   + Tổ 2: 1 cờ Đội, 1 loa pin cầm tay.

Loading...

   + Tổ 3: 1 tranh cổ động ATGT.

   + Tổ 4: 1 biểu ngữ, 1 cái kèn.

   + Nước uống: Nga, Thanh.

   III. Chương trình cụ thể

   – Địa điểm tuần hành: Đường Quang Trung.

   – Trang phục: Đồng phục của trường, khăn quàng đỏ, cờ hoa.

   – 7 giờ 30: Tập trung tại trường.

   – 7 giờ 40: Diễu hành từ trường cùng các lớp theo hàng một.

   + Chi đội trưởng: Hô khẩu hiệu.

   + Tổ 1: Đi đầu cầm cờ Tổ quốc, trống.

   + Tổ 2: Theo sau tổ 1, cầm cờ Đội.

   + Tổ 3: Theo sau tổ 2, cầm tranh cổ động.

   + Tổ 4: Theo sau tổ 3, cầm biểu ngữ, kèn.

   – 9 giờ: Tập trung về trường.

LIKE HOẶC +1 ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ


LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI


Chia sẻ :