Home / Tag Archives: “Trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục

Tag Archives: “Trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục

Suy nghĩ câu “Trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục, đó là tài năng và chỉ có một thứ mà ta phải quỳ gối tôn trọng, đó là lòng tốt”.

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 6 310x165 - Suy nghĩ câu “Trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục, đó là tài năng và chỉ có một thứ mà ta phải quỳ gối tôn trọng, đó là lòng tốt”.

Đề bài: Nhà văn V.Huygô từng nói: “Trên đời này chỉ có một thứ mà ta phải cúi đầu thán phục, đó là tài năng và chỉ có một thứ mà ta phải quỳ gối tôn trọng, đó là lòng tốt”. Suy nghĩ của anh (chị) về câu nói trên? Có biết bao nhiêu điều trong cuộc sống này mà …

Read More »