Home / Tag Archives: tả cái ấm trà

Tag Archives: tả cái ấm trà

Tả cái ấm trà của ông em hay bố em

van mau ta am tra - Tả cái ấm trà của ông em hay bố em

Đề bài: Tả cái ấm trà của ông em hay bố em Bài làm Bố em thích uống trà, trà loại 1 Thái Nguyên. Bộ ấm trà của bố em không phải là men sứ cổ mà chỉ là loại đồ sứ Bát Tràng. Một cái đĩa to, có vành cao đặt 6 cái chén. Một cái đĩa nhỏ bày …

Read More »