Home / Tag Archives: Suy nghĩ câu Ta mong với trời cao và biển rộng mà quên rằng hoa từ đất mà ra

Tag Archives: Suy nghĩ câu Ta mong với trời cao và biển rộng mà quên rằng hoa từ đất mà ra

Suy nghĩ câu “Ta mong với trời cao và biển rộng mà quên rằng hoa từ đất mà ra.”

truong 310x165 - Suy nghĩ câu "Ta mong với trời cao và biển rộng mà quên rằng hoa từ đất mà ra."

Đề bài:  Trong một đoạn văn, cây bút trẻ Thụy Thảo đã viết: "Ta mong với trời cao và biển rộng mà quên rằng hoa từ đất mà ra." (“Với tuổi” – Báo Hoa Học Trò số 145 (năm 1996)) Anh/chị hãy chia sẻ những suy nghĩ của mình về tâm niệm trên. Có thể trong cuộc sống này có …

Read More »