Home / Tag Archives: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương

Tag Archives: Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương

Nghị luận xã hội về câu nói “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương”

baivanhay img - Nghị luận xã hội về câu nói “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương”

Đề bài: Nghị luận xã hội về câu nói “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương” (lớp 8). Bài làm Nhà văn Nam Cao là một nhà văn xuất sắc của dòng văn học hiện thực trước và sau Cách mạng Tháng Tám. Các tác phẩm của ông có một giá trị nhân …

Read More »