Home / Tag Archives: Phát biểu cảm nghĩ về bài Rằm Tháng Giêng

Tag Archives: Phát biểu cảm nghĩ về bài Rằm Tháng Giêng

Phát biểu cảm nghĩ về bài Rằm Tháng Giêng

thaohuyen4 4387256 310x165 - Phát biểu cảm nghĩ về bài Rằm Tháng Giêng

Phát biểu cảm nghĩ về bài Rằm Tháng Giêng Bài làm Bác Hồ không chỉ là một vị lãnh tụ tuyệt vời của dân tộc mà Bác còn có một hồn thơ yêu thiên nhiên, một hồn thơ yêu đất trời vạn vật. Điều này được minh chứng thông qua bài “Nguyên tiêu” – “Rằm tháng giêng” của Bác. Thi …

Read More »