Home / Tag Archives: bệnh thành tích trong giáo dục

Tag Archives: bệnh thành tích trong giáo dục

Quan điểm về cuộc vận động “Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”

6f73e0f8f18115df48318 310x165 - Quan điểm về cuộc vận động "Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"

Đề bài: Hãy thể hiện quan điểm của mình trước cuộc vận động “Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". Bài làm Cuộc vận động “nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" mới được hơn hai năm và đã thu được một …

Read More »

Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục

hinh anh nu sinh cap 3 dep voi goc chup nghieng 310x165 - Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục

Đề bài: Hãy trình bày quan điểm của mình trong một bài văn (khoảng 600 chữ) trước cuộc vận động “Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Những ý cần đạt Giải thích hiện tượng “tiêu cực thi cử” và “bệnh thành tích trong giáo dục” trong nhà trường. “Tiêu cực …

Read More »

Nghị luận về bệnh thành tích trong giáo dục

ao dai2 310x165 - Nghị luận về bệnh thành tích trong giáo dục

Nghị luận về bệnh thành tích trong giáo dục Bài làm Xã hội phát triển đồng nghĩa với việc những nhu cầu về vật chất của con người cũng dần được đảm bảo hơn. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Vật chất được đảm bảo, nhưng đạo đức, nhân cách của con người lại bị những …

Read More »

Hãy phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Theo anh (chị) làm thế nào để khắc phục được thái độ đó?

thaohuyen4 4387256 310x165 - Hãy phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Theo anh (chị) làm thế nào để khắc phục được thái độ đó?

Hãy phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Theo anh (chị) làm thế nào để khắc phục được thái độ đó? Bài làm Trong thời đại ngày nay, thời đại của nền kinh tế tri thức, giáo dục cần được đặc biệt quan tâm để đào tạo ra tầng lớp tri thức trẻ có …

Read More »