Home / Văn mẫu THPT / Văn mẫu lớp 11 (page 15)

Văn mẫu lớp 11

Tổng hợp những bài giảng văn học lớp 11, những bài văn mẫu hay lớp 11, các bài văn thi học sinh giỏi lớp 11 hay nhất

Phân tích tiếng cười châm biếm của Trần Tế xương qua bài thơ Năm mới chúc nhau

baivanhay img - Phân tích tiếng cười châm biếm của Trần Tế xương qua bài thơ Năm mới chúc nhau

Đề bài: Phân tích tiếng cười châm biếm của Trần Tế xương qua bài thơ Năm mới chúc nhau Bài làm Nói đến Trần Tế Xương, người ta không thể không nghĩ tới ngòi bút châm biếm quyết liệt, dữ dội như những làn roi vun vút quất thăng vào mặt kẻ thù của ông. Sinh ra, lớn lên và …

Read More »

Phân tích đoạn trích Hai tâm trạng trong Chiến tranh và hòa bình của L. Tônxtôi

baivanhay img - Phân tích đoạn trích Hai tâm trạng trong Chiến tranh và hòa bình của L. Tônxtôi

Đề bài: Phân tích đoạn trích Hai tâm trạng trong Chiến tranh và hòa bình của L. Tônxtôi Bài làm Lep Nicôlaiêvits Tônxtôi (1828-1910) là nhà văn vĩ đại của Nga và thế giới. Ông là tấm gương tìm tòi về sự thật. Một trong những sự thật mà Tônxtôi tìm kiếm kiếm suốt đời đó là tìm hiểu sự …

Read More »

Phân tích hình ảnh bãi cát và người đi trên bãi cát trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát để thấy được tâm trạng bi phẫn của Cao Bá Quát

baivanhay img - Phân tích hình ảnh bãi cát và người đi trên bãi cát trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát để thấy được tâm trạng bi phẫn của Cao Bá Quát

Đề bài: Phân tích hình ảnh bãi cát và người đi trên bãi cát trong Bài ca ngắn đi trên bãi cát để thấy được tâm trạng bi phẫn của Cao Bá Quát Bài làm Cao Bá Quát nổi tiếng trong lịch sử không chỉ bởi tài văn hay chữ đẹp hơn người. Đương thời và sau này tôn vinh, …

Read More »