Home / Văn mẫu THPT (page 5)

Văn mẫu THPT

Tổng hợp những bài giảng văn học cấp THPT, những bài văn mẫu trung học phổ thông, bài văn thi học sinh giỏi phổ thông trung học hay nhất

Phân tích nhân vật Ngô Tử Văn

baivanhay img - Phân tích nhân vật Ngô Tử Văn

Bài tập làm văn phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên lớp 10 bao gồm dàn ý phân tích nhân vật Ngô Tử Văn và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích nhân vật Ngô Tử Văn hay nhất. Dàn …

Read More »

Phân tích Hai đứa trẻ

baivanhay img - Phân tích Hai đứa trẻ

Bài tập làm văn phân tích Hai đứa trẻ của Thạch Lam lớp 11 bao gồm dàn ý phân tích Hai đứa trẻ và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích Hai đứa trẻ hay nhất. Dàn ý phân tích Hai đứa trẻ 1. Mở bài phân tích …

Read More »

Phân tích bài thơ Câu cá mùa thu

baivanhay img - Phân tích bài thơ Câu cá mùa thu

Bài tập làm văn phân tích bài thơ Câu cá mùa thu lớp 11 của Nguyễn Khuyến bao gồm dàn ý phân tích bài thơ Câu cá mùa thu và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích bài thơ Câu cá mùa thu hay nhất. Dàn ý phân …

Read More »

Phân tích cảnh cho chữ

baivanhay img - Phân tích cảnh cho chữ

Bài tập làm văn phân tích cảnh cho chữ trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân lớp 11 bao gồm dàn ý phân tích cảnh cho chữ và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích cảnh cho chữ hay nhất. Dàn ý phân tích cảnh cho chữ …

Read More »

Phân tích bài thơ Tự tình

baivanhay img - Phân tích bài thơ Tự tình

Bài tập làm văn phân tích bài thơ Tự tình và phân tích bài thơ Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương lớp 11 bao gồm dàn ý phân tích bài thơ Tự tình và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích bài thơ Tự tình hay nhất. …

Read More »

Phân tích nhân vật Mị

baivanhay img - Phân tích nhân vật Mị

Bài tập làm văn phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài lớp 12 bao gồm dàn ý phân tích nhân vật Mị và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích nhân vật Mị hay nhất. Dàn ý phân tích nhân vật Mị …

Read More »

Phân tích Bài ca ngất ngưởng

baivanhay img - Phân tích Bài ca ngất ngưởng

Bài tập làm văn phân tích Bài ca ngất ngưởng lớp 11 của Nguyễn Công Trứ bao gồm dàn ý phân tích Bài ca ngất ngưởng và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích Bài ca ngất ngưởng hay nhất. Dàn ý phân tích Bài ca ngất ngưởng …

Read More »

Phân tích Bình Ngô Đại Cáo

baivanhay img - Phân tích Bình Ngô Đại Cáo

Bài tập làm văn phân tích Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi lớp 10 bao gồm dàn ý phân tích Bình Ngô Đại Cáo và các bài văn mẫu chọn lọc cho: phân tích bình ngô đại cáo đoạn 1, phân tích bình ngô đại cáo đoạn 2, phân tích bình ngô đại cáo đoạn 3. Hy vọng tài …

Read More »

Phân tích Người lái đò Sông Đà

baivanhay img - Phân tích Người lái đò Sông Đà

Bài tập làm văn phân tích Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân lớp 12 bao gồm dàn ý phân tích Người lái đò Sông Đà và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích Người lái đò Sông Đà và phân tích hình tượng Người lái đò …

Read More »

Phân tích Chinh Phụ Ngâm

baivanhay img - Phân tích Chinh Phụ Ngâm

Bài tập làm văn phân tích Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm lớp 10 bao gồm các bài văn mẫu chọn lọc phân tích Chinh Phụ Ngâm và tình cảm lẻ loi của người Chinh Phụ. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích Chinh Phụ Ngâm hay nhất. Phân tích Chinh Phụ Ngâm …

Read More »