Home / Văn mẫu THPT (page 3)

Văn mẫu THPT

Tổng hợp những bài giảng văn học cấp THPT, những bài văn mẫu trung học phổ thông, bài văn thi học sinh giỏi phổ thông trung học hay nhất

Tóm tắt truyện Tấm Cám

baivanhay img - Tóm tắt truyện Tấm Cám

Bài tập làm văn tóm tắt truyện Tấm Cám lớp 10 ngắn gọn ( khoảng 10 dòng ) bao gồm các văn bản tóm tắt chọn lọc. Hy vọng tài liệu tóm tắt truyện Tấm Cám này sẽ giúp các bạn học sinh nắm được nội dung cơ bản của truyện Tấm Cám. Mời các bạn cùng tham khảo. Tóm …

Read More »

Tóm tắt rừng xà nu

baivanhay img - Tóm tắt rừng xà nu

Bài tập làm văn tóm tắt rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành ngữ văn lớp 12 ngắn gọn ( khoảng 10 dòng ) bao gồm các văn bản tóm tắt chọn lọc. Hy vọng tài liệu tóm tắt rừng xà nu này sẽ giúp các bạn học sinh nắm được nội dung cơ bản của tác phẩm. Mời các …

Read More »

Tóm tắt vợ chồng A Phủ

baivanhay img - Tóm tắt vợ chồng A Phủ

Bài tập làm văn tóm tắt vợ chồng A Phủ của Tô Hoài ngữ văn lớp 12 ngắn gọn ( khoảng 10 dòng ) bao gồm các văn bản tóm tắt chọn lọc. Hy vọng tài liệu tóm tắt vợ chồng A Phủ này sẽ giúp các bạn học sinh nắm được nội dung cơ bản của tác phẩm. Mời …

Read More »

Tóm tắt vợ nhặt

baivanhay img - Tóm tắt vợ nhặt

Bài tập làm văn tóm tắt vợ nhặt ngắn gọn lớp 12 của Kim Lân ( khoảng 10 dòng ) bao gồm các văn bản tóm tắt chọn lọc. Hy vọng tài liệu tóm tắt vợ nhặt này sẽ giúp các bạn học sinh nắm được nội dung cơ bản của truyện. Mời các bạn cùng tham khảo. Tóm tắt …

Read More »

Tóm tắt chiếc thuyền ngoài xa

baivanhay img - Tóm tắt chiếc thuyền ngoài xa

Bài tập làm văn tóm tắt chiếc thuyền ngoài xa lớp 12 ngắn gọn của Nguyễn Minh Châu( khoảng 10 dòng ) bao gồm các văn bản tóm tắt chọn lọc. Hy vọng tài liệu tóm tắt chiếc thuyền ngoài xa này sẽ giúp các bạn học sinh nắm được nội dung cơ bản của tác phẩm. Mời các bạn …

Read More »

Tóm tắt chữ người tử tù

baivanhay img - Tóm tắt chữ người tử tù

Bài tập làm văn tóm tắt chữ người tử tù lớp 11 ngắn gọn của Nguyễn Tuân ( khoảng 10 dòng ) bao gồm các văn bản tóm tắt chọn lọc. Hy vọng tài liệu tóm tắt chữ người tử tù này sẽ giúp các bạn học sinh nắm được nội dung cơ bản của tác phẩm. Mời các bạn …

Read More »

Tóm tắt những đứa con trong gia đình

baivanhay img - Tóm tắt những đứa con trong gia đình

Bài tập làm văn tóm tắt những đứa con trong gia đình lớp 12 ngắn gọn ( khoảng 10 dòng ) bao gồm các văn bản tóm tắt chọn lọc. Hy vọng tài liệu tóm tắt những đứa con trong gia đình này sẽ giúp các bạn học sinh nắm được nội dung cơ bản của tác phẩm. Mời các …

Read More »

Tóm tắt Chí Phèo

baivanhay img - Tóm tắt Chí Phèo

Bài tập làm văn tóm tắt Chí Phèo ngắn gọn của Nam Cao lớp 11( khoảng 10 dòng ) bao gồm các văn bản tóm tắt chọn lọc. Hy vọng tài liệu tóm tắt Chí Phèo này sẽ giúp các bạn học sinh nắm được nội dung cơ bản của tác phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo. Tóm tắt …

Read More »

Tóm tắt truyện vợ chồng A Phủ

baivanhay img - Tóm tắt truyện vợ chồng A Phủ

Bài tập làm văn tóm tắt truyện vợ chồng A Phủ lớp 12 ngắn gọn của Tô Hoài ( khoảng 10 dòng ) bao gồm các văn bản tóm tắt chọn lọc. Hy vọng tài liệu tóm tắt truyện vợ chồng A Phủ này sẽ giúp các bạn học sinh nắm được nội dung cơ bản của tác phẩm. Mời …

Read More »

Phân tích bài thơ Vội vàng

baivanhay img - Phân tích bài thơ Vội vàng

Bài tập làm văn phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu lớp 11 bao gồm dàn ý phân tích bài thơ Vội vàng và các bài văn mẫu: phân tích bài thơ vội vàng đoạn 1, phân tích bài thơ vội vàng đoạn 2, phân tích bài thơ vội vàng đoạn 3… Hy vọng tài liệu này sẽ …

Read More »