Home / Văn mẫu THCS / Văn mẫu lớp 9 / Tóm tắt chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Tóm tắt chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Tóm tắt chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Hướng dẫn

Loading...
Loading...

Sau khi đã dẹp xong các bè đảng tranh giành quyền lực, Trịnh Sâm lao vào ăn chơi, chô xây dựng nhiều đền đài và thường xuyên ngự các li cung binh lính theo hầu đông đúc. Chúa còn bày ra nhiều trò quay gở và ra sức thu lấy tất cả những thứ quý hiếm trong dân gian. Bọn hoạn quan mượn gió bẻ măng, nhà nào có cây cảnh đẹp đều bị khuân đi hết hoặc bị vu cho tội giấu vật phụng cung. Các nhà giàu có cây cản và vật đẹp phải bỏ ra kêu van hoặc phá bỏ để tránh họa.

Xem thêm:  Thuyết minh về Vịnh Bái Tử Long

Check Also

baivanhay img - Bài viết về chủ đề Giữ lấy màu xanh

Bài viết về chủ đề Giữ lấy màu xanh

Bài viết về chủ đề Giữ lấy màu xanh BÀI LÀM Loading... (Chuyện kể: “Người …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *