Home / Văn mẫu tiểu học / Văn mẫu lớp 5 / Thống kê kết quả học tập trong tháng của em

Thống kê kết quả học tập trong tháng của em

Đề bài: Thống kê kết quả trong tháng của em theo các yêu cầu sau:

a)  Số điểm dưới 5

b)  Số điém từ 5 đến 6

c)  Số điếm từ 7 đến 8

d)  Số điểm từ 9 đến 10

bang ket qua hoc tap - Thống kê kết quả học tập trong tháng của em

Loading...

Thống kê kết quả học tập trong tháng của em

Bài làm

Bảng thống kê điểm trong tháng của em (số liệu chỉ để tham khảo)

Loading...

Số điểm

0-4

5-6

7-8

9-10

2

5

3

Xem thêm:  Soạn bài Hoà bình cho thế giới

Check Also

baivanhay img - Tả cây khế nhà em

Tả cây khế nhà em

Đề bài: Tả cây khế nhà em Bài làm Loading... Khi mới bắt đầu sang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *