Thống kê kết quả học tập trong tháng của em

Loading...

Đề bài: Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau:

a)  Số điểm dưới 5

b)  Số điém từ 5 đến 6

c)  Số điếm từ 7 đến 8

d)  Số điểm từ 9 đến 10

Thống kê kết quả học tập trong tháng của em

Thống kê kết quả học tập trong tháng của em

Loading...

Bài làm

Bảng thống kê điểm trong tháng của em (số liệu chỉ để tham khảo)

Số điểm

0-4

5-6

7-8

9-10

0

2

5

3

LIKE HOẶC +1 ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ


LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI


Chia sẻ :