Home / Tag Archives: Vội Vàng

Tag Archives: Vội Vàng

Bình giảng bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu

hoaphuong 10 310x165 - Bình giảng bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu

Đề bài: Bình giảng bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu Bài làm Xuân Diệu là nhà thơ tiêu biếu nhất cúa phong trào thơ mới 1932-1945. Trong “Thi nhân Việt Nam”, nhà phê bình Hoài Thanh đã viết: “Với Thể Lữ, thi nhân ta còn nuôi giấc mộng lên tiên, một giấc mộng rất xưa. Xuân Diệu đốt cảnh …

Read More »