“Cô sẽ ghi vào nhật ký đời đi dạy của mình về bài viết