Home / Tag Archives: truyện kiều

Tag Archives: truyện kiều

Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều

hoaphuong 25 310x165 - Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều

Đề bài: Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật Mã Giám Sinh qua đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều Bài làm Người ta đã nói nhiều về tài miêu tả nhân vật của Nguyễn Du. Trong Truyện Kiều, dù là nhân vật chính diện hay phản diện đều rất sinh động. Chỉ bằng một vài nét chấm phá …

Read More »

Phân tích đoạn thơ Thúy Kiều báo ân báo oán trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

nu sinh 20181115 040157 310x165 - Phân tích đoạn thơ Thúy Kiều báo ân báo oán trích Truyện Kiều của Nguyễn Du

Đề bài: Phân tích đoạn thơ Thúy Kiều báo ân báo oán trích Truyện Kiều của Nguyễn Du Bài làm Từ Hải chuộc Kiều ra khỏi chốn thanh lâu, Kiều trở thành một mệnh phụ phu nhân. Chẳng bao lâu sau, Từ Hải đã có binh cường tướng mạnh: Trong tay mười vạn tinh binh, Kéo về đóng chật một …

Read More »

Bình giảng đoạn thơ sau đây trong Truyện Lục Vân Tiên: “Thưa rằng ….phi anh hùng”

7128 1494911290046 1013 310x165 - Bình giảng đoạn thơ sau đây trong Truyện Lục Vân Tiên: "Thưa rằng ....phi anh hùng"

Đề bài: Bình giảng đoạn thơ sau đây trong Truyện Lục Vân Tiên: "Thưa rằng….phi anh hùng" Bài làm “Thưa rằng: Tôi Kiều Nguyệt Nga" Con này tì tất tên là Kim Liên. … Nhớ câu kiến ngãi bất vi, Làm người thế  ấy cũng phi anh hùng.”   Nếu đọc “Truyện Kiều”, người đọc vô cùng sảng khoái với hành …

Read More »

Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên qua cảnh đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga

hot thoi gian nghi hoc cua oc1 310x165 - Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên qua cảnh đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga

Đề bài: Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên qua cảnh đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga Bài làm Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ yêu nước Nam Bộ. Ông sống trong thời kì loạn lạc, xã hội rối ren, chế độ phong kiến Việt Nam suy tàn, bọn vua quan nhà Nguyễn thối nát. Xã hội đen tối, đau thương. …

Read More »

Suy nghĩ của em về nhân vật Lục Vân Tiên Trong đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”

7175 1494911290053 1015 310x165 - Suy nghĩ của em về nhân vật Lục Vân Tiên Trong đoạn trích "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga"

Đề bài: Suy nghĩ của em về nhân vật Lục Vân Tiên Trong đoạn trích "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" Bài làm Đoạn trích là một trong những đoạn thơ hay nhất của tác phẩm,tiêu biểu cho bút pháp tự sư của Nguyễn Đình Chiểu.Nhân vật Lục Vân Tiên được khắc hoạ thành mẫu người anh hùng lý …

Read More »

Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du

tyad thumb mllh 310x165 - Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du

Đề bài: Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du Bài làm Nguyễn Du sinh ngày 23 tháng 11 năm Ất Dậu, tức ngày 3/1/1866 ở kinh thành Thăng Long trong một gia đình quý tộc lớn. Thân sinh ông là Hoàng Giáp Nguyễn Nghiễm (1708 – 1775), làm quan đến tham tụng (tể tướng) tước Xuân quận công triều Lê. Mẹ …

Read More »