Home / Tag Archives: tả con chuồn chuồn

Tag Archives: tả con chuồn chuồn

Tả con chuồn chuồn

baivanhay img - Tả con chuồn chuồn

Đề bài: Tả con chuồn chuồn Bài làm Ôi chao! Chú chuồn chuồn đẹp quá! Em reo kên khi thấy một chú chuồn chuồn kim bé nhỏ, tuyệt đẹp đang đậu trên một cành ổi trước sân vườn. Chú chuồn chuồn ấy có bảy sắc màu sáng loáng, tuyệt đẹp. Cái đầu bóng rượi, tròn xoe. Đôi mắt nhỏ, hoà …

Read More »