Home / Tag Archives: tả cô tấm

Tag Archives: tả cô tấm

Tả cô Tấm trong truyện cổ tích mà em đã đọc.

baivanhay img - Tả cô Tấm trong truyện cổ tích mà em đã đọc.

Tả cô Tấm trong truyện cổ tích mà em đã đọc. Hướng dẫn làm bài – Đề bài yêu cầu miêu tả lại hình ảnh cô Tấm theo trí tưởng tượng của mình trên cơ sở các câu chuyện dân gian. – Miêu tả qua việc tham khảo truyện cổ tích “Tấm Cám” và qua tưởng tượng. – Bài văn …

Read More »