Home / Tag Archives: tả cây che bóng mát

Tag Archives: tả cây che bóng mát

Tả cây che bóng mát mà em biết

myhuyen 1 310x165 - Tả cây che bóng mát mà em biết

Đề bài: Em hãy viết một bài văn tả cây che bóng mát mà em biết. Tả cây che bóng mát – Bài làm 1: Ở một nước nhiệt đới như Việt Nam, những cây che bóng mát có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Trong số những cây tỏa bóng mát mà em biết, em yêu thích nhất …

Read More »