Home / Tag Archives: Tả cây bút chì

Tag Archives: Tả cây bút chì

Tả cây bút chì mà em đang dùng

baivanhay img - Tả cây bút chì mà em đang dùng

Đề bài: Tả cây bút chì mà em đang dùng Bài làm Vào đầu năm học, mẹ mua cho mình đầy đủ các đồ dùng học tập, trong đó có một cây bút chì đen mà mình rất quí nó. Cái bút chì của mình dài độ ba gang tay người lớn, to hơn chiếc đũa ăn cơm một ít. …

Read More »

Tả cây bút chì

baivanhay img - Tả cây bút chì

Đề bài: Tả cây bút chì Bài làm Hôm nay, Lớp em có giờ học môn mĩ thuật. Khi mở cặp ra tìm cây bút chì, em bỗng phát hiện mình quên mang theo. Vì vậy, em phải mượn cây bút của bạn Can. Cây bút bạn dài khoảng một gan tay. Ốm hơn chiếc đũa một tí. Thân bút …

Read More »