Home / Tag Archives: tả cảnh quê hương

Tag Archives: tả cảnh quê hương

Soạn bài câu đặc biệt

baivanhay img - Soạn bài câu đặc biệt

Bài tập làm văn soạn bài câu đặc biệt lớp 7 bao gồm các bài soạn ngắn gọn. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh làm tốt bài văn soạn bài câu đặc biệt. Soạn bài câu đặc biệt I. Thế nào là câu đặc biệt? – Câu: Ôi, em Thuỷ! Đây là câu chỉ gồm …

Read More »