Home / Tag Archives: tả cảnh đẹp quê hương

Tag Archives: tả cảnh đẹp quê hương

Soạn bài Cảnh vật quê hương

baivanhay img - Soạn bài Cảnh vật quê hương

Soạn bài Cảnh vật quê hương Hướng dẫn A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Trò chơi: Tìm nghĩa gôc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa. Cách chơi: -Bạn A: Nêu một từ nhiều nghĩa và chỉ định bạn B trong nhóm đặt ít nhất hai câu với từ đó để thể hiện nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ. …

Read More »