Home / Tag Archives: tả cái ba lô

Tag Archives: tả cái ba lô

Tả cái ba lô đựng sách vở của em

baivanhay img - Tả cái ba lô đựng sách vở của em

Đề bài: Tả cái ba lô đựng sách vở của em Bài làm Lớp em, nhiều bạn có túi sách, cặp sách thật đẹp. Còn em thì dùng cái ba-lô bằng vải bạt của chị Hà để lại. Chị Hà vốn cẩn thận, nên cái ba-lô ấy vẫn còn tốt chán. Tả cái ba lô đựng sách vở của em …

Read More »