Home / Tag Archives: tả bữa ăn

Tag Archives: tả bữa ăn

Tả bữa ăn của gia đình em

baivanhay img - Tả bữa ăn của gia đình em

Đề bài: Tả bữa ăn của gia đình em Bài làm Bữa ăn tối của gia đình em bắt đầu từ sáu giờ cũng đúng là lúc ba em đi làm mới về. Em em và em cũng vừa mới đi học về. Mẹ em thì cũng mới vừa về. Cả nhà ai cũng đói bụng. Nhưng cơm thì chưa …

Read More »