Home / Tag Archives: Tả bác nông dân đang cày ruộng

Tag Archives: Tả bác nông dân đang cày ruộng

Tả bác nông dân đang cày ruộng

baivanhay img - Tả bác nông dân đang cày ruộng

Tả bác nông dân đang cày ruộng Hướng dẫn Nói đến bác nông dân đang cày ruộng, em nhớ đến bác Tám ở quê ngoại. Đó là một nông dân cần cù chất phác, bác chuyên đi cày thuê kiếm cơm, nên bác là người sử dụng cày rất thành thạo. Em biết được bác là nhờ hôm trung thu …

Read More »