Home / Tag Archives: tả bác nông dân

Tag Archives: tả bác nông dân

Tả bác nông dân đang cày ruộng

baivanhay img - Tả bác nông dân đang cày ruộng

Tả bác nông dân đang cày ruộng Hướng dẫn Nói đến bác nông dân đang cày ruộng, em nhớ đến bác Tám ở quê ngoại. Đó là một nông dân cần cù chất phác, bác chuyên đi cày thuê kiếm cơm, nên bác là người sử dụng cày rất thành thạo. Em biết được bác là nhờ hôm trung thu …

Read More »

Tả bác nông dân gặt lúa

nong dan gat lua - Tả bác nông dân gặt lúa

Đề bài: Tả bác nông dân gặt lúa Bài làm Cánh đồng lúa quê em đã vào mùa thu hoạch các bác nông dân ngày ngày ra đồng gặt lúa, mang về những hạt thóc vàng ươm sau những ngày tháng vất vả. Từ sáng tinh mơ, các bác nông dân đã ra đồng. Ra đồng các bác rẽ theo …

Read More »