Home / Tag Archives: Suy nghĩa về câu nói “Đừng đi theo lối mòn

Tag Archives: Suy nghĩa về câu nói “Đừng đi theo lối mòn

Suy nghĩa về câu nói “Đừng đi theo lối mòn, hãy băng qua những nơi không có dấu chân người để tạo ra những con đường”

c879b28906e31e1d66d06429d0158f1c 310x165 - Suy nghĩa về câu nói “Đừng đi theo lối mòn, hãy băng qua những nơi không có dấu chân người để tạo ra những con đường”

Đề bài: R. W. Emerson cho rằng: “Đừng đi theo lối mòn, hãy băng qua những nơi không có dấu chân người để tạo ra những con đường” Trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên? Cuộc sống có quá nhiều điều phải trải nghiệm, có người thì sẽ trải qua biết bao những khó khăn và …

Read More »