Home / Tag Archives: Suy nghĩ ý kiến “Mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn…

Tag Archives: Suy nghĩ ý kiến “Mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn…

Suy nghĩ ý kiến “Mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá. ”

hay viet noi buon tren cat va niem vui tren da

Có ý kiến cho rằng: “Mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thủ hận lên cát va khắc ghi những ân nghĩa lên đá. ” (Theo Hạt giống tâm hồn, tập 4, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2004) Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên. Có thể nói rằng trong guồng quay …

Read More »