Home / Tag Archives: Suy nghĩ về ý kiến “Bạn sinh ra đã là một bản gốc

Tag Archives: Suy nghĩ về ý kiến “Bạn sinh ra đã là một bản gốc

Suy nghĩ về ý kiến “Bạn sinh ra đã là một bản gốc, đừng chết đi như một bản sao”

Suy nghĩ về ý kiến Bạn sinh ra đã là một bản gốc, đừng chết đi như một bản sao

Đề bài" Có ý kiến cho rằng: Bạn sinh ra đã là một bản gốc, đừng chết đi như một bản sao. Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của mình về ý kiến trên. Cuộc sống vốn đa thanh đa màu cho nên mỗi người trong cuộc sống lại có thể lựa chọn cho mình những lối sống khác …

Read More »