Home / Tag Archives: suy nghĩ về hi vọng

Tag Archives: suy nghĩ về hi vọng

Suy nghĩ về sự hy vọng trong cuộc sống

7175 1494911290053 1015 310x165 - Suy nghĩ về sự hy vọng trong cuộc sống

Đề bài: Có ý kiến cho rằng: “Tất cả mọi điều trên thế giới này đều được hy vọng làm nên” (Martin Luther). Nhưng ngạn ngữ Latin lại nói: “Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta hy vọng quá xa”. Anh chị có suy nghĩ gì về hai ý kiên trên. Dường như trong cuộc đời, chúng ta không …

Read More »