Home / Tag Archives: sự nịnh bợ

Tag Archives: sự nịnh bợ

Suy nghĩ gì về thói quen nịnh bợ trong xã hội

thoi quen ninh bo - Suy nghĩ gì về thói quen nịnh bợ trong xã hội

Đề bài: Bạn suy nghĩ gì về một thói quen trong xã hội: sự nịnh bợ. Bài làm Xu nịnh tức khen ngợi quá đáng hay hoang tưởng nảy sinh từ quyền lợi riêng tư, có thể được định nghĩa: “Đó là cử chi đáng khinh bỉ. Đó là quà tặng xấu xa và chỉ là bài học của những …

Read More »