Home / Tag Archives: quê hương (page 10)

Tag Archives: quê hương

Giải thích câu học học nữa học mãi

baivanhay img - Giải thích câu học học nữa học mãi

Bài tập làm văn giải thích câu học học nữa học mãi lớp 7 ngắn gọn bao gồm dàn ý giải thích câu học học nữa học mãi và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh viết bài văn giải thích câu học học nữa học mãi hay nhất. Dàn …

Read More »

Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác

baivanhay img - Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác

Bài tập làm văn phân tích bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương lớp 9 bao gồm dàn ý phân tích bài thơ Viếng lăng Bác và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích bài thơ Viếng lăng Bác hay nhất. Dàn ý phân tích bài thơ …

Read More »

Phân tích bài thơ Sang thu

baivanhay img - Phân tích bài thơ Sang thu

Bài tập làm văn phân tích bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh lớp 9 bao gồm dàn ý phân tích bài thơ Sang thu và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích bài thơ Sang thu hay nhất. Dàn ý phân tích bài thơ Sang thu 1. …

Read More »

Phân tích bài thơ Đồng chí

baivanhay img - Phân tích bài thơ Đồng chí

Bài tập làm văn phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu lớp 9 bao gồm dàn ý phân tích bài thơ Đồng chí và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích bài thơ Đồng chí hay nhất. Dàn ý phân tích bài thơ Đồng chí 1. …

Read More »

Phân tích bài thơ Nói với con

baivanhay img - Phân tích bài thơ Nói với con

Bài tập làm văn phân tích bài thơ Nói với con của Y Phương lớp 9 bao gồm dàn ý phân tích bài thơ Nói với con và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích bài thơ Nói với con hay nhất. Dàn ý phân tích bài thơ …

Read More »

Phân tích nhân vật ông Hai

baivanhay img - Phân tích nhân vật ông Hai

Bài tập làm văn phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của của Kim Lân lớp 9 bao gồm dàn ý phân tích nhân vật ông Hai và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích nhân vật ông Hai hay nhất. Dàn ý phân tích …

Read More »

Phân tích nhân vật Vũ Nương

baivanhay img - Phân tích nhân vật Vũ Nương

Bài tập làm văn phân tích nhân vật Vũ Nương trong chuyện Người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ lớp 9 bao gồm dàn ý phân tích nhân vật Vũ Nương và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích nhân vật Vũ Nương hay nhất. Dàn ý …

Read More »

Phân tích bài thơ Bếp lửa

baivanhay img - Phân tích bài thơ Bếp lửa

Bài tập làm văn phân tích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt lớp 9 bao gồm dàn ý phân tích bài thơ Bếp lửa và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích bài thơ Bếp lửa hay nhất. Dàn ý phân tích bài thơ Bếp lửa 1. …

Read More »

Phân tích nhân vật anh thanh niên

baivanhay img - Phân tích nhân vật anh thanh niên

Bài tập làm văn phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sapa lớp 9 bao gồm dàn ý phân tích nhân vật anh thanh niên và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích nhân vật anh thanh niên hay nhất. Dàn ý phân …

Read More »

Nghị luận về ô nhiễm môi trường

baivanhay img - Nghị luận về ô nhiễm môi trường

Bài tập làm văn nghị luận về ô nhiễm môi trường lớp 9 bao gồm dàn ý nghị luận về ô nhiễm môi trường và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh làm tốt bài văn nghị luận về ô nhiễm môi trường. I. Dàn ý nghị luận về ô …

Read More »

Nghị luận về lòng nhân ái

baivanhay img - Nghị luận về lòng nhân ái

Bài tập làm văn nghị luận về lòng nhân ái bao gồm dàn ý nghị luận về lòng nhân ái và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh làm tốt bài văn nghị luận về lòng nhân ái. Dàn ý nghị luận về lòng nhân ái 1. Mở bài – …

Read More »