Home / Tag Archives: phân tích (page 10)

Tag Archives: phân tích

Phân tích nhân vật Mị

baivanhay img - Phân tích nhân vật Mị

Bài tập làm văn phân tích nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài lớp 12 bao gồm dàn ý phân tích nhân vật Mị và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích nhân vật Mị hay nhất. Dàn ý phân tích nhân vật Mị …

Read More »

Phân tích Bài ca ngất ngưởng

baivanhay img - Phân tích Bài ca ngất ngưởng

Bài tập làm văn phân tích Bài ca ngất ngưởng lớp 11 của Nguyễn Công Trứ bao gồm dàn ý phân tích Bài ca ngất ngưởng và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích Bài ca ngất ngưởng hay nhất. Dàn ý phân tích Bài ca ngất ngưởng …

Read More »

Phân tích Bình Ngô Đại Cáo

baivanhay img - Phân tích Bình Ngô Đại Cáo

Bài tập làm văn phân tích Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi lớp 10 bao gồm dàn ý phân tích Bình Ngô Đại Cáo và các bài văn mẫu chọn lọc cho: phân tích bình ngô đại cáo đoạn 1, phân tích bình ngô đại cáo đoạn 2, phân tích bình ngô đại cáo đoạn 3. Hy vọng tài …

Read More »

Phân tích Người lái đò Sông Đà

baivanhay img - Phân tích Người lái đò Sông Đà

Bài tập làm văn phân tích Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân lớp 12 bao gồm dàn ý phân tích Người lái đò Sông Đà và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích Người lái đò Sông Đà và phân tích hình tượng Người lái đò …

Read More »

Phân tích Chinh Phụ Ngâm

baivanhay img - Phân tích Chinh Phụ Ngâm

Bài tập làm văn phân tích Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm lớp 10 bao gồm các bài văn mẫu chọn lọc phân tích Chinh Phụ Ngâm và tình cảm lẻ loi của người Chinh Phụ. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích Chinh Phụ Ngâm hay nhất. Phân tích Chinh Phụ Ngâm …

Read More »

Phân tích bài Chí khí anh hùng

baivanhay img - Phân tích bài Chí khí anh hùng

Bài tập làm văn phân tích bài Chí khí anh hùng lớp 10 trong Truyện Kiều của Nguyễn Du bao gồm dàn ý phân tích bài Chí khí anh hùng và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích bài Chí khí anh hùng hay nhất. Dàn ý phân …

Read More »

Phân tích Hạnh phúc của một tang gia

baivanhay img - Phân tích Hạnh phúc của một tang gia

Bài tập làm văn phân tích Hạnh phúc của một tang gia trong Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng bao gồm dàn ý phân tích Hạnh phúc của một tang gia và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích Hạnh phúc của một tang gia hay nhất. Dàn …

Read More »

Phân tích nhân vật Tnú

baivanhay img - Phân tích nhân vật Tnú

Bài tập làm văn phân tích nhân vật Tnú trong truyện ngắn Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành lớp 12 bao gồm dàn ý phân tích nhân vật Tnú và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích nhân vật Tnú hay nhất. Dàn ý phân tích nhân …

Read More »

Phân tích nhân vật viên quản ngục

baivanhay img - Phân tích nhân vật viên quản ngục

Bài tập làm văn phân tích nhân vật viên quản ngục trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân lớp 11 bao gồm dàn ý phân tích nhân vật viên quản ngục và các bài văn mẫu chọn lọc. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh phân tích nhân vật viên quản ngục hay nhất. Dàn …

Read More »

Những đứa con trong gia đình

baivanhay img - Những đứa con trong gia đình

Bài tập làm văn những đứa con trong gia đình lớp 12 bao gồm: Sơ đồ tư duy, phân tích tác phẩm Những đứa con trong gia đình, tóm tắt tác phẩm những đứa con trong gia đình, phân tích nhân vật Việt và Chiến. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh làm tốt bài văn …

Read More »