Home / Tag Archives: nói tục chửi thề

Tag Archives: nói tục chửi thề

Nghị luận về nói tục chửi thề lớp 9

hoaphuong 17 310x165 - Nghị luận về nói tục chửi thề lớp 9

Nghị luận về nói tục chửi thề lớp 9 Bài làm “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tiếng nói, ngôn ngữ là một trong những yếu tố quan trọng của việc giao tiếp giữa con người với con người. Văn hoá sử dụng từ ngữ khi nói sao cho phù hợp cũng …

Read More »