Home / Tag Archives: Không thầy đố mày làm nên

Tag Archives: Không thầy đố mày làm nên

Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Không thầy đố mày làm nên, nhưng lại có lúc khẳng định: Học thầy không tày học bạn

7293 1494911290065 1020 310x165 - Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Không thầy đố mày làm nên, nhưng lại có lúc khẳng định: Học thầy không tày học bạn

Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau: Không thầy đố mày làm nên, nhưng lại có lúc khẳng định: Học thầy không tày học bạn Hướng dẫn A. MỞ BÀI – Người thầy giáo đóng vai trò quan trọng trong công tác giáo dục. – Đánh giá vai trò của thầy giáo, có những ý kiến khác nhau. Nhân dân …

Read More »

Em hãy giải thích và giúp bạn em hiểu rõ ý nghĩa và mối quan hệ giữa hai câu tục ngữ Không thầy đố mày làm nên và Học thầy không tày học bạn.

myhuyen 1 310x165 - Em hãy giải thích và giúp bạn em hiểu rõ ý nghĩa và mối quan hệ giữa hai câu tục ngữ Không thầy đố mày làm nên và Học thầy không tày học bạn.

Em hãy giải thích và giúp bạn em hiểu rõ ý nghĩa và mối quan hệ giữa hai câu tục ngữ Không thầy đố mày làm nên và Học thầy không tày học bạn. Hướng dẫn Dân tộc ta có truyền thống tốt đẹp là tôn sự trọng đạo. Có biết bao câu ca dao tục ngữ thể hiện tinh …

Read More »